4/19/2019

Wielka Sobota."Posłuchajcie, bracia miła..."


Pieta z Avinionu"Posłuchajcie, bracia miła..."

["Żale Matki Boskiej pod krzyżem", "Lament świętokrzyski"]
Posłuchajcie, bracia miła!
Chcęć wam skorzyć krwawą głowę;
Usłyszycie mój zamątek,
Jen mi się stał w Wielki Piątek.

Pożałuj mię stary, młody,
Boć mi przyszły krwawe gody:
Jednegociem Syna miała
I tegociem ożalała.

Zamęt ciężki dostał się mnie, ubogiej żenie,
Widząc rozkrwawione me miłe Narodzenie;
Ciężka moja chwila, krwawa godzina,
Widząc niewiernego żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego Syna.

Synku miły i wybrany,
Rozdziel z matką swoje rany;
A wszekom Cię, Synku miły, w swym sercu nosiła,
A takież Tobie wiernie służyła.
Przemów k'matce, bych się ucieszyła;
Bo już idziesz ode mnie, moja nadzieja miła.

Synku, bych Cię nisko miała,
Niecoś bych Ci wspomagała:
Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła;
Krew po Tobie płynie, tęć bych ja utarła;
Picia wołasz, piciać bych Ci dała,
Ale nie lza dosiąc Twego świętego ciała.

O, aniele Gabryjele
Gdzie jest ono twe wesele,
Cożeś mi go obiecował tako bardzo wiele,
A rzekący: "Panno, pełna jeś miłości!"
A ja pełna smutku i żałości;
Spróchniało we mnie ciało i moje wszytki kości.

Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory,
By wam nad dziatkami nie były takie to pozory,
Jele ja, nieboga, ninie dziś zeźrzała
Nad swym, nad miłym Synem krasnym,
Iż On cirpi męki, nie będąc w żadnej winie.

Nie mam ani będę mieć inego,
Jedno Ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego.
 
 

Potęga sztuki - Michelangelo Merisi da Caravaggio."Święty Franciszek medytujący""Święty Hieronim piszący""Pojmanie Chrystusa"/"Pocałunek Judasza""Cierniem koronowanie""Złożenie do grobu""Niewierny Tomasz""Męczeństwo Świętego Piotra"

4/18/2019

Wielki Piątek.


Makieta Ostatniej Wieczerzy – dzieło uczniów.


Wielki Czwartek to dzień, w którym warto opowiedzieć dzieciom o tym, że Pan Bóg kocha każdego z nas jeszcze bardziej niż najlepsi nawet rodzice. Jezus wie, że tego wieczoru zostanie zdradzony, że opuszczą Go nawet najbliżsi Jego uczniowie i że tym razem pozwoli się aresztować. Mimo to w czasie Ostatniej Wieczerzy nie myśli o sobie, lecz o tym, co stanie się z nami po Jego śmierci na Krzyżu. Aby nie zostawić nas sierotami - zanim odejdzie - znajduje sposób, by z nami pozostać i to aż do skończenia świata. Ustanawia Sakrament Eucharystii, w którym zostaje z ludźmi pod postaciami chleba i wina. Warto wyjaśnić dzieciom, że im bardziej ktoś nas kocha, tym bardziej chce być blisko nas. Najbardziej kocha nas Jezus i dlatego pozostaje najbliżej nas, czyli tak blisko, że w Komunii Świętej możemy przytulić się do Niego i karmić się Jego obecnością tak jak nasze ciała karmimy chlebem.

Wspólnie z uczniami przygotowaliśmy Makietę Ostatniej Wieczerzy. Do jej wykonania użyliśmy: papierowe rolki, brystol, kolorowy papier, nożyczki, klej, sznurek, włóczkę i plastelinę.


Wielki Czwartek.

4/15/2019

Szkolne Koło Wolontariatu.


Wolontariat to:

* dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych;
* pasja i chęć pomagania innym;
* nauka wrażliwości;
* budowanie relacji międzyludzkich.


W naszej szkole aktywnie działa Koło Wolontariatu:

* udział w świątecznych zbiórkach żywności "Caritasu": "Tak. Pomagam";
* udział w "Adopcji Serca" dzieci z Afryki (nasz podopieczny to Kola Jean Paul z TOGO);
* współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt ("Ciapkowo"z Gdyni);
* udział w "zakręconej akcji" - zbiórce nakrętek z tworzyw sztucznych (środki finansowe na codzienną rehabilitację Klaudii).


Warto pomagać!
Upamiętnienie Święta Chrztu Polski w naszej szkole.

Święto Chrztu Polski jest nowym świętem państwowym, które obchodzi się 14 kwietnia. Święto ma być upamiętnieniem historycznego wydarzenia, jakim była decyzja Mieszka, co uznawane jest za początek Państwa Polskiego. Miejsce i dzienna data chrztu Polski nie zostały zapisane w źródłach. Prawdopodobnie Mieszko i wybrani członkowie jego otoczenia zostali trzykrotnie zanurzeni w wodzie święconej w chrzcielnicy 14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę, bo właśnie w tamtych czasach był to dzień, w którym udzielano sakramentu chrztu świętego. Stało się to albo w Poznaniu albo w Gnieźnie, albo na Ostrowie Lednickim, gdzie archeolodzy i historycy sztuki odkryli dwa wapienne baseny chrzcielne (baptysteria). Przyjęcie jednolitej wiary oznaczało odejście od  bałwochwalstwa, guseł i  wierzeń ludowych.
W dziele chrystianizacji poddanych z dużym zaangażowaniem brał udział także sam Mieszko, który zaczął stawiać krzyże i budować kamienne kościoły oraz kaplice w polańskich grodach i wyposażać je w potrzebne naczynia, szaty i księgi liturgiczne, konieczne do sprawowania kultu i głoszenia Ewangelii. Sprowadzał również duchownych. Książę, którego władza dzięki religii chrześcijańskiej zyskała sakralny wymiar, szczerze się nawrócił i nie szczędził sił, aby szerzyć wiarę, która jego ludowi otwarła drogę do zbawienia.
O autentycznym nawróceniu Mieszka mamy piękne świadectwo zapisane w tzw. miraculach, czyli rejestrze cudów zdziałanych za wstawiennictwem świętego Udalryka z Augsburga. W 985 lub 986 roku, kiedy książę walczył po stronie Ottona III przeciwko Słowianom połabskim, którzy powrócili do pogaństwa, został ciężko zraniony w ramię zatrutą strzałą. Za radą otoczenia modlił się o uzdrowienie za przyczyną zmarłego niedawno w opinii świętości Udalryka i doznał cudu uzdrowienia. Wysłał potem do Augsburga jako wotum srebrne ramię.

Skutki chrztu Mieszka i Polski to również:

- wejście do wspólnoty chrześcijańskiej – wejście w system prawny i ustrojowy Europy;
- nawiązanie poprzez chrzest współpracy z Czechami oraz innymi państwami chrześcijańskimi;
- pozycja Polski w chrześcijańskiej Europie uległa wzmocnieniu;
- organizacja struktur Kościoła – powstało biskupstwo misyjne w Poznaniu, a wkrótce arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie;
- pojawienie się w Polsce pierwszych klasztorów, m.in. benedyktynów oraz struktury parafialnej;
- stworzenie państwa ponadplemiennego;
- umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w  państwie;
- przyjęcie chrześcijaństwa wpłynęło również na rozwój kultury: jak choćby pojawienie się słowa pisanego oraz architektury i sztuki sakralnej.

Samorząd Szkolny głosi referat o Chrzcie Polski


4/13/2019

Lapbook uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha.

Wielki Tydzień, czyli opowieść o wielkiej miłości Boga do człowieka i o największej wyprawie ratunkowej w dziejach ludzkości.
Najważniejszymi dniami w Wielkim Tygodniu są Niedziela Palmowa i Triduum Paschalne. Niedziela Palmowa jest świetną okazją, by opowiedzieć dzieciom o tym, jak zmienny potrafi być człowiek. Dowodzi tego postawa ludzi z czasów Jezusa. Najpierw wołali „Hosanna” na Jego cześć, a kilka dni później krzyczeli do Piłata: „Ukrzyżuj Go!” Bóg nigdy nie przestanie nas kochać, nigdy się nami nie zniechęci. Bóg troszczy się o nas nawet wtedy, gdy skazujemy Go na śmierć.
Wspólnie z uczniami przygotowaliśmy lapbook o Wielkim Tygodniu. 
Wykorzystaliśmy następujące materiały papiernicze:
- brystol, kolorowe kartki, piankę,
- gotowy wydruk: kolorowanka,
- folia aluminiowa, woreczek, klej, pisaki.
Zadania do wykonania:
  1. Udekoruj palmę.
  2. Policz srebrniki. ( Ćwiczymy liczenie). Zdrada Judasza.
  3. Ostatnia Wieczerza to czas ustanowienia Sakramentów. ( Rozmowa o Eucharystii i Kapłaństwie).
  4. Kolorowanka – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
  5. Rozmowa o Ukrzyżowaniu i śmierci Pana Jezusa. Warto wytłumaczyć dzieciom, że Pan Jezus przyjął biczowanie, koronowanie cierniem, uznanie go za złoczyńcę, dźwiganie Krzyża i śmierć na Golgocie, bo wiedział, że im większą cenę zapłaci za miłość do nas, tym bardziej będziemy czuli się cenni i kochani w Jego oczach.
  6. Pan Jezus Zmartwychwstał. Grób jest pusty. Alleluja!
Taki lapbook jest świetnym materiałem edukacyjnym, wykonywanie go sprawia dzieciom dużo radości, a przy okazji jest zachętą do rozmów ewangelicznych.