4/22/2019

Alleluja! Biją dzwony.

 
1. Alleluja! Biją dzwony, 
głosząc w świata wszystkie strony, 
że zmartwychwstał Pan! 
Alleluja, alleluja, alleluja!
 
2. Biją długo i radośnie, 
że aż w piersiach serce rośnie, 
triumf prawdzie dan.
Alleluja...
 
3. W majestacie Boskiej chwały 
idzie Chrystus Zmartwychwstały 
między uczniów swych. 
Alleluja...
 
4. Dzień wesoły nam dziś nastał, 
Pan po męce zmartwychpowstał, 
płynie pieśni ton. 
Alleluja...
 
Sebastiano Ricci "Zmartwychwstanie"
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza