4/15/2019

Upamiętnienie Święta Chrztu Polski w naszej szkole.

Święto Chrztu Polski jest nowym świętem państwowym, które obchodzi się 14 kwietnia. Święto ma być upamiętnieniem historycznego wydarzenia, jakim była decyzja Mieszka, co uznawane jest za początek Państwa Polskiego. Miejsce i dzienna data chrztu Polski nie zostały zapisane w źródłach. Prawdopodobnie Mieszko i wybrani członkowie jego otoczenia zostali trzykrotnie zanurzeni w wodzie święconej w chrzcielnicy 14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę, bo właśnie w tamtych czasach był to dzień, w którym udzielano sakramentu chrztu świętego. Stało się to albo w Poznaniu albo w Gnieźnie, albo na Ostrowie Lednickim, gdzie archeolodzy i historycy sztuki odkryli dwa wapienne baseny chrzcielne (baptysteria). Przyjęcie jednolitej wiary oznaczało odejście od  bałwochwalstwa, guseł i  wierzeń ludowych.
W dziele chrystianizacji poddanych z dużym zaangażowaniem brał udział także sam Mieszko, który zaczął stawiać krzyże i budować kamienne kościoły oraz kaplice w polańskich grodach i wyposażać je w potrzebne naczynia, szaty i księgi liturgiczne, konieczne do sprawowania kultu i głoszenia Ewangelii. Sprowadzał również duchownych. Książę, którego władza dzięki religii chrześcijańskiej zyskała sakralny wymiar, szczerze się nawrócił i nie szczędził sił, aby szerzyć wiarę, która jego ludowi otwarła drogę do zbawienia.
O autentycznym nawróceniu Mieszka mamy piękne świadectwo zapisane w tzw. miraculach, czyli rejestrze cudów zdziałanych za wstawiennictwem świętego Udalryka z Augsburga. W 985 lub 986 roku, kiedy książę walczył po stronie Ottona III przeciwko Słowianom połabskim, którzy powrócili do pogaństwa, został ciężko zraniony w ramię zatrutą strzałą. Za radą otoczenia modlił się o uzdrowienie za przyczyną zmarłego niedawno w opinii świętości Udalryka i doznał cudu uzdrowienia. Wysłał potem do Augsburga jako wotum srebrne ramię.

Skutki chrztu Mieszka i Polski to również:

- wejście do wspólnoty chrześcijańskiej – wejście w system prawny i ustrojowy Europy;
- nawiązanie poprzez chrzest współpracy z Czechami oraz innymi państwami chrześcijańskimi;
- pozycja Polski w chrześcijańskiej Europie uległa wzmocnieniu;
- organizacja struktur Kościoła – powstało biskupstwo misyjne w Poznaniu, a wkrótce arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie;
- pojawienie się w Polsce pierwszych klasztorów, m.in. benedyktynów oraz struktury parafialnej;
- stworzenie państwa ponadplemiennego;
- umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w  państwie;
- przyjęcie chrześcijaństwa wpłynęło również na rozwój kultury: jak choćby pojawienie się słowa pisanego oraz architektury i sztuki sakralnej.

Samorząd Szkolny głosi referat o Chrzcie Polski


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza