4/03/2019

Pedagog szkolny.

Zadania pedagoga są różnorodne i często trudne. 
 
Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno- profilaktyczno- terapeutycznym.
Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo – wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych.
Częstą formą pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Pedagog próbuje pomóc w konfliktach na różnych płaszczyznach. Robi wszystko co w jego mocy, ale nie jest cudotwórcą i mimo najszczerszych chęci, nie zawsze jego praca osiąga zamierzone efekty. Wpływ na to ma wiele czynników. Nie ma gotowych recept na rozwiązanie problemów.
Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.
Przy rozwiązywaniu trudności i problemów, pedagog korzysta z pomocy rodziców i innych instytucji: MOPR-u, Policji, Sądu dla Nieletnich, kuratora, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia 
(szczególnie w aspekcie dalszej kariery szkolnej, a nawet życiowej).

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
- gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
- gdy ktoś naruszy ich prawa;
- gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
- gdy potrzebują pomocy i rady;
- gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
- pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
- trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
- problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

Nauczyciele mogą oczekiwać:
- pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
uczniów;
- analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno - pedagogicznej;
- współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
- wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
- wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
- wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza