4/03/2019

Koło Miłośników Historii Gdańska.
Koło Miłośników Historii Gdańska w Szkołach św.Wojciecha działa od lutego 2019 roku. Jego celem jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej dziejów Gdańska po 1466 roku, a w szczególności poznanie architektury renesansu, zapoznanie się z rozwojem gospodarczym Gdańska w okresie jego największego rozkwitu, poznanie ról społecznych i politycznych poszczególnych budowli na Głównym Mieście. Kolejne wyjścia z grupą uczniów naszych szkół przybliżają nam bogatą historię miasta i jego rolę w Rzeczypospolitej. Trakt Królewski, liczne bramy lądowe i wodne, kościoły i inne dawne budynku użyteczności publicznej dostarczają interesującą wiedzę na temat Gdańska i Gdańszczan z okresu od XV do XVII wieku.
A dlaczego Gdańsk jest miastem szczególnym? Jest to miasto o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. Gdańsk był ongiś również największym miastem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miastem królewskim i hanzeatyckim, posiadał prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla, w XVI w. był najbogatszym w Polsce. Miasto było też ważnym ośrodkiem kulturalnym. Gdańsk uznawany jest również za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza